Opleiding Reattach

Voor alle doelgroepen is de basistraining gelijk. Grondlegger van deze doeltreffende methode is Drs. Paula Weerkamp-Bartholomeus. Een certificaat van deelname kan worden uitgereikt na het volledig doorlopen van deze 3 studiedagen. Registratie en diploma is voorbehouden aan cursisten die succesvolle resultaten behalen bij minimaal 5 casuïstieken.

Meld je nu aan

Wil jij een erkende ReAttach®therapeut worden?

Dag 1: Het eerste gedeelte van de ReAttach opleiding staat in het teken van het versterken van affectief mentaliseren, van affectief mentaliseren onder optimale alertheid en Multiple Sensory Integration Processing: Je leert het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen bij de cliënten te optimaliseren met een techniek die zowel lichaamsgerichte als psychologische elementen bevat. Vervolgens word je getraind in het geven van een sociaal cognitieve training die cliënten helpt om hun informatie beter te ordenen.

Dag 2: Het tweede gedeelte van het ReAttach Protocol betreft Cognitive Bias Modification, pro-actieve coping en het activeren van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Je krijgt de tools om cliënten te helpen zichzelf en anderen te accepteren en positiever in het leven te staan. Daarnaast word je getraind in het activeren van het vermogen om problemen actief aan te pakken en te groeien in persoonlijke ontwikkeling.

Dag 3: ReAttach als een systemische interventie te gebruiken als aanvullende expertise binnen jouw eigen vakgebied. De vaardigheden worden geautomatiseerd en je leert bewust bekwaam ReAttach toe te passen: ReAttach is een gezinsinterventie als er wordt gewerkt met kinderen en jeugdigen. Bij volwassenen is het verstandig partners of mantelzorgers te betrekken. De derde opleidingsdag leer je hoe je ReAttach in kunt passen in jouw huidige werkwijze en in combinatie met andere methoden waar je gebruikt van maakt.

De training wordt gegeven in de Zipperr®Academie, ons trainingscentrum in Eindhoven