Stressanalyse
Stresstest onder de medewerkers
Analyserapport bespreking
Op welke afdelingen leggen we de focus
Start individuele ondersteuning
Pofessionels zoals therapeuten en coaches
Evaluatie
Wat is de huidige status

Stappenplan Zipperr methode

Stressanalyse

Stresstesten onder alle medewerkers uitgewerkt in een rapport.

Rapport bespreking met HR

Stresstesten onder alle medewerkers uitgewerkt in een rapport.

Individuele ondersteuning starten

Met professionals

Evaluatie trajecten en status stressniveau

Met een nameting op het stresslevel, checken we de medewerkers die een traject gevolgd hebben en overleggen we met HR deze resultaten.